Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
Spółka z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.207.000,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)

PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Klient
Kontakt
Przetarg
     


ZAWIADOMIENIE
Od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. będzie obowiązywała nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie ścieków.     więcej...


KOMUNIKAT
Dotyczy odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku informuje, iż zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001r Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) art. 9 ust. 1 reguluje jaki rodzaj ścieków nie powinien trafić do odpowiedniego systemu kanalizacyjnego...    więcej...
© webadmin 2013