Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
Spółka z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.207.000,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)

PODAJ STAN WODOMIERZAZAWIADOMIENIE
Od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. będzie obowiązywała nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie ścieków.     więcej...


KOMUNIKAT
Dotyczy odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku informuje, iż zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001r Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) art. 9 ust. 1 reguluje jaki rodzaj ścieków nie powinien trafić do odpowiedniego systemu kanalizacyjnego...    więcej...
© webadmin 2013