Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.347.500,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)
PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Odbiorca
Kontakt
Przetarg
JRP
RODO


Regulamin

Ustawa

Taryfy

Załatw
sprawę

Jakość
wody

Wody
opadowe

Stan
wodomierza

Podaj stan wodomierza


Należy podać tyle informacji, aby możliwe było jednoznaczne określenie
kontrahenta i stanów poszczególnych wodomierzy

Imię i nazwisko / Nazwa


Nr kontrahenta


Adres


Telefon kontaktowy
(w celu ewentualnej weryfikacji podanych informacji)


Wodomierz główny (woda/ścieki)
Nr wodomierza  
Odczyt

Wodomierz dodatkowy (woda)
Nr wodomierza  
Odczyt

Wodomierz własny (ścieki)
Nr wodomierza  
Odczyt

Komentarz (max. 150 znaków)
150

     


© webadmin 2013 - 2017