Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.392.500,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)

PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Odbiorca
Kontakt
Przetarg
JRP
RODO


Dane
teleadresowe

Zobacz
na mapie

Formularz
kontaktowy


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask

TELEFONY - sekretariat:
tel. 43 675-51-43
tel. 43 675-36-95
fax. 43 675-36-95


Oczyszczalnia ścieków:
tel. 605 274 300

Sekretariat, Zarząd: mpwik@mpwik-lask.pl

Dział techniczny i obsługi klienta: tech@mpwik-lask.pl

E-Faktura: e-faktura@mpwik-lask.pl

TELEFONY ALARMOWE
43 675-51-43
43 675-36-95
43 675-34-38 (po godzinie 15°°)


© webadmin 2013 - 2017